Олон Улсын худалдааны нөхцөлүүд /INCOTERMS-International Commercial Terms/

Олон Улсын худалдааны танхим /ICC-International Chamber of Commerce/ аас анх 1936 онд гаргаж 1953, 1967, 1976, 1980, 2000 онуудад болон хамгийн сүүлд 2010 онд дахин шинэчлэгдсэн олон улсын худалдааны үйл ажиллагаанд оролцогч /худалдагч, худалдан авагч/ талуудын зардал, хүлээх үүргүүдийг тодорхойлсон олон улсын худалдааны нэр томъёо юм.

Эдгээр нөхцөлүүд нь бараа нийлүүлэлтийн үеийн тээврийн зардлын ямар хэсгийг худалдагч тал, ямар хэсгийг худалдан авагч тал хариуцах болон бараа гэмтэх үрэгдэх тохиолдолд аль тал нь санхүүгийн эрсдэл хүлээхийг худалдах худалдан авах гэрээний чухал хэсэг болон тодорхойлж өгдөг.

Инкотермийн үндсэн 4 хэсэг

1

Үйлдвэрээс
2

Үндсэн тээврийн зардлыг худалдагч хариуцана
3

Үндсэн тээврийн зардлыг худалдагч хариуцахгүй
4

Хүргэж өгөх

2010 онд шинэчлэгдсэн INCOTERMS худалдагч талын хүлээх үүрэг

Тээврийн хэрэгсэлд ачих Экспортын гаалийн мэдүүлэг Экспортлох газар хүргэх тээвэр Экспортлох газар буулгах Экспортлох газар ачилт Импортлох газар хүргэх тээвэр /Үндсэн тээвэр / Импортлох газар буулгалт Импортын газар тээврийн хэрэгсэлд ачих Хэрэглэгчид хүргэх тээвэр тээврийн хэрэгслээс буулгах Импортын гаалийн бүрдүүлэлт Импортын татвар Тээвэрлэлтийн даатгал
EXW үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй
FCA тийм тийм тийм үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй
FAS тийм тийм тийм тийм үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй
FOB тийм тийм тийм тийм тийм үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй
CFR тийм тийм тийм тийм тийм тийм үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй
CIF тийм тийм тийм тийм тийм тийм үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй тийм
DAT тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй
DAP тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм үгүй үгүй үгүй үгүй
CPT тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм үгүй үгүй үгүй
CIP тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм үгүй үгүй тийм
DDP тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм үгүй

Эдгээрээс FAS, FOB, CFR, CIF нөхцөлүүд нь зөвхөн усан замын тээвэрт ашиглагдана.

Сэтгэгдэл үлдээх

error: Хуулах боломжгүй