Таны илгээж буй ачаа хүлээн авагчдаа бүрэн бүтэн очих, бусдад аюул хохирол учруулахгүй байхад олон улсын стандартад нийцсэн ачилт буулгалт, хадгалалтанд тохиромжтой сав баглаа боодол онцгой үүрэгтэй. Бид таны шаардлага болон дээрхи стандартаныг хангасан сав баглаа боодол санал болгохоос гадна ачаа тань байгаа газарт хүргэж нийлүүлэх боломжтой.