Олон улсын ачаа тээвэрлэлтэнд гарч болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлж ачааны бүтэн болон хэсэгчилсэн даатгалын үйлчилгээ хийгэх шаардлага гардаг. Бид таны ачааг боломжит нөхцлөөр даатгалд хамруулах зуучлагчын үйлчилгээг та бүхэнд үзүүлж даатгалын төрөл бүрийн бүтээгдэхүүнийг санал болгоно.